Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-Herlev provsti arbejder for at inddrage mennesker med anden etnisk baggrund end dansk i Folkekirkens fællesskab. Folkekirkens målsætning i forhold til disse mennesker, som er vores naboer og medborgere, er den samme som for resten af folket: at være kirke for hele folket. Det foregår gennem kirkens livsytringer – gudstjeneste, vidnesbyrd og diakoni. 

I en tid med stigende multikulturalisme indebærer det at være folkekirke for hele folket at række ud og give plads til mennesker med forskellige sprog og kulturer. I respekt for andre kulturer og religioner kan mødet med mennesker i denne gruppe fx have fokus på godt naboskab, omsorg for den enkelte, trosdialog eller arbejdet for kristen enhed.

I Tværkulturel Kirke ønsker vi at udbrede kendskabet til Folkekirken og lade nydanskere møde evangeliet gennem indsatser af diakonal, undervisende og gudstjenestelig karakter alt efter de enkelte menneskers behov og ønsker.

Vi håber herved at bidrage til, at folkekirken også i fremtiden bliver kirke for hele folket.

Du kan læse mere her

 

 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.