Diakoniudvalget

er oprettet i foråret 2018 efter endnu ikke nærmere afgjorte principper.

Vedtægterne

Kalender

Ingen begivenheder fundet.