Folkekirkens Skoletjenesten i Gladsaxe og Herlev

er nok det mest succesrige samarbejde, der er blevet etableret i provstiet

 

Provstiets samarbejds- og udviklingsprojekter.

Provstiets sogne har sammen med provstiudvalget vedtaget, at der kan bevilges penge af provstiudvalgskassen til forskellige samarbejds- og udviklingsprojekter der kan opstå ønske om i årets løb.

Det tilstræbes at puljen ved hvert års begyndelse er på omkring 150.000 kr.

 

 Diakoniudvalget

er oprettet i foråret 2018 efter endnu ikke nærmere afgjorte principper.

 

Læs mere om de enkelte samarbejder under menupunkterne.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.